پیکاپ پاسپورت از سفارت آمریکا
قابل توجه مراجعه کنندگان ویزا و گرین کارت از سفارت آمریکا
جهت گرفتن ویزا و گرین کارت از سفارت آمریکا حضور در آنکارا الزامی می‌ باشد.
با توجه به اینکه گاهی ارسال پاسپورت و یا مدارک از طرف سفارت زمان مشخصی‌ ندارد، بعضی‌ از مراجعه کنندگان با اقامت دو روز در آنکارا و دادن وکالت در ترکیه، به ایران بر میگردند و به محض صادر شدن ویزا آژانس ما آن را تحویل گرفته و در اسرع وقت به ایران ارسال می نماید.