اقامت ترکیه
خرید خانه با مناسب‌ترین قیمت -دریافت اقامت ترکیه
طبق قانون جدید ترکیه افرادی که ۳۰۰۰۰۰ دلار در ترکیه سرمای گذاری کنند به آنها سیتیزنی ترکیه تعلق می‌گیرد.
خرید خانه و زمین در بهترین نقاط آنکارا و شهرهای دیگر ترکیه،
گرفتن اقامت ترکیه
تاسیس شرکت